Data izin dan rekomendasi yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai bulan Juli 2017


Pertambahan Izin yang dikeluarkan 1 s.d 31 Juli 2017  sebanyak 120 buah izin yang didominasi pada sektor Kelautan dan Perikanan sebanyak 41 izin, sedangkan rekomendasi yang diterbitkan pada bulan Juli 2017 sebanyak 5 rekomendasi 

  Rekapitulasi Izin dan Rekomendasi yang diterbitkan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dari Januari s.d Juli  2017
         
No. Sektor Izin Rekomendasi Jumlah
1. Penanaman modal            7                        -            7
2. Perindustrian & perdagangan            7                       2            9
3. ESDM       189                        -       189
4. Tenaga Kerja         77                        -         77
5. Kesehatan         20                       7         27
6. Kehutanan         23                        -         23
7. Pendidikan            8                        -            8
8. Perikanan & Kelautan       325                        -       325
9. Perkebunan         22                        -         22
10. Lingkungan Hidup            6                       1            7
11. Pariwisata             -                        -             -
12. Perhubungan         72                     25         97
13. Peternakan             -                     16         16
14. Prasjal            3                        -            3
15. PSDA            9                        -            9
J u m l a h       768                     51       819

2017-08-31 10:32:35 | Post By: Administrator

PIMPINANFITUR PERIZINANKATEGORI BERITA